תאריך עדכון אחרון: מרץ 6, 2012

?

חוק לתיקון פקודת המשטרה מס' 27 הזדהות שוטר בעת פיזור הפגנה

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/390

יוזמי החוק

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • מאי 4, 2009

  • יאנ' 31, 2011

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+