תאריך עדכון אחרון: יולי 27, 2009

?

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) תיקון מס' 20 אישור ועדת העבודה הרווחה‬ והבריאות לשינוי התקנון האחיד

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/274

יוזמי החוק

חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • יוני 1, 2009

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+