תאריך עדכון אחרון: מאי 4, 2015

?

חוק סל שירותים נוספים בחינוך חוק חדש

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/334

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

 • אפריל 1, 2009

 • מאי 4, 2009

 • מאי 4, 2009

 • יוני 29, 2009

 • מרץ 13, 2013

 • מאי 6, 2013

 • יוני 3, 2013

 • מאי 4, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

 • יולי 29, 2010

  בעד,

משוב א- א+