תאריך עדכון אחרון: יולי 7, 2010

?

חוק החכרת מקרקעין (הוראות שעה) תיקון - הארכת תקופת החכירה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1414

יוזמי החוק

?

שלב:נפלה בקריאה טרומית

יזום הצעת החוק

  • יולי 13, 2009

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+