תאריך עדכון אחרון: מרץ 3, 2010

?

חוק התכנון והבניה תיקון מס' 93 הוראות לעניין הוועדה המחוזית

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/310

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • יולי 13, 2009

  • דצמ' 7, 2009

  • מאי 18, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+