תאריך עדכון אחרון: יוני 24, 2013

?

חוק עבודת נשים תיקון - זכות להיעדר מעבודה בעת שירות מילואים של הבעל

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יוני 24, 2013

  • מאי 6, 2013

  • יולי 27, 2009

  • מרץ 7, 2011

קריאה טרומית

ישיבות הוועדה

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

ישיבות הוועדה

אישור הצעת החוק

עמדת הממשלה

משוב //HASADNA PIWIK ANALYTICS