תאריך עדכון אחרון: מאי 18, 2010

?

חוק חופשה שנתית תיקון מס' 12 בחירת יום חופשה

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/317

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • אוק' 12, 2009

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

  • פבר' 4, 2010

    בעד,

משוב א- א+