תאריך עדכון אחרון: מרץ 13, 2013

?

חוק הגנת השכר תיקון - תשלום שכר עבודה בעת הכשרה, התלמדות או התמחות

שלב:בוועדה

יזום הצעת החוק

  • מרץ 13, 2013

  • אוק' 26, 2009

קריאה טרומית

ישיבות הוועדה

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

ישיבות הוועדה

אישור הצעת החוק

עמדת הממשלה

משוב //HASADNA PIWIK ANALYTICS