תאריך עדכון אחרון: מרץ 17, 2010

?

חוק ביטוח בריאות ממלכתי תיקון מס' 48 הרחבת הטיפולים הפארה־רפואיים לילדים‬ המצויים בספקטרום האוטיסטי

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/308

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • נוב' 23, 2009

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+