תאריך עדכון אחרון: יולי 5, 2010

?

חוק ביטוח בריאות ממלכתי תיקון מס' 50 איסור פיצול מרשמים

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/330

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • פבר' 15, 2010

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+