תאריך עדכון אחרון: מרץ 13, 2013

?

חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות חוק חדש

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2099

יוזמי החוק

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • פבר' 15, 2010

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

  • יולי 15, 2010

משוב א- א+