תאריך עדכון אחרון: מרץ 30, 2011

?

חוק הגנת הפרטיות תיקון מס' 11 פרסום תמונתו של נפגע או נפטר

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/358

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • מרץ 8, 2010

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+