תאריך עדכון אחרון: מרץ 15, 2011

?

חוק הגנת השכר תיקון מס' 27 ניכויים בעד פעילות רווחה

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/374

יוזמי החוק

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • מרץ 15, 2010

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+