תאריך עדכון אחרון: יולי 14, 2010

?

חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה תיקון - קביעת תקרה להחזרים במקרה של העברת ידע מחוץ לישראל

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2382

יוזמי החוק

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • מאי 10, 2010

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+