תאריך עדכון אחרון: יולי 19, 2010

?

חוק הרשויות המקומיות (הגבלת כהונה של יועצים משפטיים וגזברים) תיקוני חקיקה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2453

יוזמי החוק

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • יוני 7, 2010

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

  • יולי 1, 2010

    בעד,

משוב א- א+