תאריך עדכון אחרון: יולי 11, 2011

?

חוק איסור הטלת חרם חוק חדש

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/373

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • יולי 5, 2010

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

  • יולי 29, 2010

    בעד,

משוב א- א+