תאריך עדכון אחרון: יוני 27, 2016

?

חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) שיפוט משמעתי של עצורים תיקון מס` 15

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/1043

?

שלב:קריאה ראשונה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+