תאריך עדכון אחרון: אוג' 4, 2016

?

חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות תעבורה

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/1048

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+