תאריך עדכון אחרון: אוג' 2, 2016

?

חוק תקציב המדינה לשנים 2017 ו– 2018 הוראות מיוחדות הוראת שעה

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/1064

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+