תאריך עדכון אחרון: דצמ' 16, 2009

?

חוק השכירות והשאילה תיקון

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/1073

?

שלב:נפלה בקריאה ראשונה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+