תאריך עדכון אחרון: אוג' 1, 2016

?

חוק התקשורת (בזק ושידורים) תיקון - הרחבת החובה לציין פרטים בדבר פרסומת והרחבת אחריות לעניין דבר פרסומת ששוגר באמצעות מיתקן בזק

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/3281

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • אוג' 1, 2016

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+