תאריך עדכון אחרון: יולי 27, 2016

?

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) תיקון - שלילת זכאות לקצבאות ופיצויים ממחבלים

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/3181

יוזמי החוק

?

שלב:עברה קריאה טרומית

יזום הצעת החוק

  • יולי 18, 2016

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+