תאריך עדכון אחרון: יולי 11, 2016

?

חוק הבנקאות (שירות ללקוח) תיקון - מועדי החזר של הלוואה לדיור

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/3140

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יולי 11, 2016

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+