תאריך עדכון אחרון: מאי 23, 2016

?

חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים תיקון - קביעת ההפרש בין מחיר מצרך לצרכן ומחיר מצרך לקמעונאי כרווח מרבי

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2992

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מאי 23, 2016

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+