חנין זועבי

ניתוח ההצבעות של חנין זועבי לפי חיזוק ההתיישבות

מדד ההתאמה לאג'נדה -18%

ממוצע

פירוט ההצבעות

משוב א- א+