שקיפות המידע הציבורי לכנסת ה-20

בעריכת Lamedan , antin , meida , התנועה לחופש המידע , medabrotimahut

באמצעות חוק חופש המידע התנועה פועלת כדי לקבל מידע מהרשויות ולהביאו לידיעת הציבור.

אנו מאמינים כי קידומן של מטרות אלה יוביל ליצירתה של חברה פתוחה, דמוקרטית וצודקת יותר בישראל.
www.meida.org.il

המידע צריך להיות:
http://www.hasadna.org.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%97%D7%96%D7%95%D7%9F/

הצבעות משויכות

הצעות חוק משויכות

ישיבות ועדה משויכות

  • לא נמצאו תוצאות
משוב א- א+