משוב

ועדת הכלכלה

בהתאם לסעיף 13 לתקנון הכנסת, תחומי ענייניה של ועדת הכלכלה הם:
מסחר ותעשיה; אספקה וקיצוב; חקלאות ודיג; תחבור ה - ספנות, תעופה , מערכת הכבישים, תחבורה ציבורית, הרכבת והבטיחות בדרכים; איגוד שיתופי; תכנון ותיאום כלכלי; פיתוח; זיכיונות המדינה ואפוטרופסות על הרכוש; רכוש הערבים הנעדרים; רכוש היהודים מארצות האויב; רכוש היהודים שאינם בחיים; עבודות ציבוריות ובינוי ושיכון.

בהתאם לתחומים האמורים מטפלת ועדת הכלכלה ומקיימת פעילות ענפה, בין היתר, בנושאים אלה:
הצרכנות והגנת הצרכן; האנרגיה והתשתיות - גז (גפ"מ), גז טבעי, דלק וחשמל; התקשורת - דואר, טלפוניה נייחת וניידת, שידורי טלוויזיה ורדיו; הבנקאות למשקי הבית; התיירות; מינהל מקרקעי ישראל; מים וביוב; זכות יוצרים ובית דין לתמלוגים; הגבלים עסקיים; הפיקדון על מכלי המשקה ותאגיד המחזור; הגבלות העישון ופרסום מוצרי הטבק.

ישיבות קרובות

 • יום שלישי, 25/11/2014

  14:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג-2013

 • יום ראשון, 30/11/2014

  10:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג-2013

 • יום שלישי, 25/11/2014

  12:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס'' 112), התשע"ד-2013

 • יום רביעי, 26/11/2014

  09:30  -   ועדת הכלכלה: דיווח שר התיירות על המדיניות ותוכניות העבודה של המשרד וניצול תקציב שנת 2013

 • יום שני, 01/12/2014

  11:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק הגבלת אשראי ספקים למוסדות המדינה, התשע"ג-2013 של חה"כ רוברט אילטוב. (פ/836) הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - מוסר תשלומים), התשע"ג-2013 של חה"כ שלי יחימוביץ'', חה"כ יריב לוין, חה"כ אמנון כהן. (פ/753)

 • יום שני, 08/12/2014

  11:00  -   ועדת הכלכלה: דיווח שר התחבורה והבטיחות בדרכים על המדיניות ותוכניות העבודה של המשרד וניצול תקציב שנת 2013

 • יום שלישי, 09/12/2014

  14:00  -   ועדת הכלכלה: הערכות לקראת כניסתו לתוקף של חוק המזון (פרסום מחירונים, סידור המדפים ועוד)

 • יום שלישי, 25/11/2014

  08:30  -   ועדת הכלכלה: מונופול הגז - חשש לפגיעה חמורה בתעשייה הישראלית

 • 10:00  -   ועדת הכלכלה: תקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, התשע"ד-2014

 • יום שני, 15/12/2014

  09:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (תיקון מס'' 10), התשע"ד-2014

 • יום רביעי, 17/12/2014

  09:00  -   ועדת הכלכלה: שוק הלוואות חוץ בנקאיות - "השוק האפור"

 • יום רביעי, 26/11/2014

  08:30  -   ועדת הכלכלה: יחסם המזלזל של עובדי שירות התעסוקה לפניות חקלאים בנושא העסקת עובדים פלשתינים. הצעה לדיון מהיר של ח"כ יצחק וקנין. יחסם המזלזל של עובדי שירות התעסוקה לפניות חקלאים בנושא העסקת עובדים פלשתינים הצעה לדיון מהיר של ח"כ זבולון כלפה. יחסם המזלזל של עובדי שירות התעסוקה לפניות חקלאים בנושא העסקת עובדים פלסטינאים הצעה לדיון מהיר של ח"כ עמר בר-לב.

 • יום שני, 01/12/2014

  09:30  -   ועדת הכלכלה: דיווח על הפעילות שנעשתה בתחום החלופות לשדות תעופה

 • 11:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק הגבלת אשראי ספקים למוסדות המדינה, התשע"ג-2013 של חה"כ רוברט אילטוב. (פ/836) הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - מוסר תשלומים), התשע"ג-2013 של חה"כ שלי יחימוביץ'', חה"כ יריב לוין, חה"כ אמנון כהן. (פ/753)

 • 13:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - דואר זבל), התשע"ד-2014 של חה"כ מיקי רוזנטל. (פ/2053) הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - דואר זבל), התשע"ד-2014 של חה"כ עדי קול, חה"כ מיקי רוזנטל. (פ/2457)

 • יום רביעי, 03/12/2014

  09:00  -   ועדת הכלכלה: תקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות של יצרנים שיתופיים בענף הבקר), התשע"ה-2014

 • יום שני, 08/12/2014

  09:30  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק להסדרת הצבה של כוורת וייצור דבש, התשע"ד-2014

 • יום שלישי, 09/12/2014

  10:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק הגז (בטיחות ורישוי) (תיקון מס'' 4), התשע"ב-2012

 • 12:00  -   ועדת הכלכלה: צו הגז (בטיחות ורישוי)(מכלי גפ"מ מיטלטלים), התשע"ד-2014

 • יום רביעי, 10/12/2014

  09:00  -   ועדת הכלכלה: חקירת שלטונות המס בארה"ב את בנק לאומי ופעולות הפיקוח על הבנקים

ישיבות מהן טרם פורסם פרוטוקול

 • יום ראשון, 21/09/2014

  10:00  -   ועדת הכלכלה: תקנות מקורות אנרגיה (הספק חשמל מרבי במצב המתנה פעיל של ממיר ספרתי לקליטת שידורי טלוויזיה), התשע"ד-2014

 • 10:30  -   ועדת הכלכלה: תקנות מקורות אנרגיה (נצילות אופטית מזערית לגופי תאורה), התשע"ד-2014

 • 11:30  -   ועדת הכלכלה: תקנות התעבורה (תיקון מס'' ...), התשע"ד-2013, בין היתר בדבר נהיגה בקלנועית, חניית רכב, חגורות בטיחות, כסא גלגלים ברכב ציבורי, רכיבה על אופניים - בקשה לדיון מחדש מאת חה"כ אבישי ברוורמן ודיון מחדש בתקנה 142א בעניין "תנועת עגלה"

 • 12:15  -   ועדת הכלכלה: תקנות התעבורה (שינוי התוספות הראשונה, הרביעית, השביעית והתשיעית לפקודה), התשע"ד-2013, בדבר שינוי לוח התמרורים

 • 13:00  -   ועדת הכלכלה: תקנות התעבורה (תיקון מס''...), התשע"ג-2013, בדבר חובה להעסיק קצין בטיחות וסמכויותיו - 1.דיון מחדש מאת חה"כ איילת שקד בתקנה 2 תיקון תקנה 580 ובתקנות המתייחסות לאופן התקשרות עם קצין בטיחות; 2.בקשה לדיון מחדש מאת חה"כ אבישי ברוורמן ודיון מחדש בתקנה 11 בעניין ימי העבודה בשבוע הנדרשים למתן שירותי בטיחות במפעל ובתקנה 584ב לעניין אישור למתן שירותי בטיחות בהיקף חלקי

 • יום חמישי, 11/09/2014

  10:00  -   ועדת הכלכלה: משקלן של עבירות התנועה, שאוכפת המשטרה, בתאונות הדרכים (ובכללן במצלמות המהירות)

 • 11:30  -   ועדת הכלכלה: מוקדי סיכון בכבישים (כבישים "אדומים")

 • יום ראשון, 21/09/2014

  11:30  -   ועדת הכלכלה: תקנות התעבורה (תיקון מס'' ...), התשע"ד-2013, בין היתר בדבר נהיגה בקלנועית, חניית רכב, חגורות בטיחות, כסא גלגלים ברכב ציבורי, רכיבה על אופניים - בקשה לדיון מחדש מאת חה"כ אבישי ברוורמן ודיון מחדש בתקנה 142א בעניין "תנועת עגלה"

 • 12:00  -   ועדת הכלכלה: צו הטיס (דחיית תחילתו של סעיף 87(א) עד (ג) לחוק), התשע"ד-2014

 • יום שני, 27/10/2014

  11:30  -   ועדת הכלכלה: שירותי התחבורה הציבורית וכרטיס הרב קו

 • 13:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק להסדרת הצבה של כוורת וייצור דבש, התשע"ד-2014

 • יום ראשון, 21/09/2014

  10:30  -   ועדת הכלכלה:

 • יום שני, 27/10/2014

  10:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס'' 112), התשע"ד-2013

 • יום שלישי, 28/10/2014

  09:30  -   ועדת הכלכלה: תקנות שירותי הובלה (תיקון), התשע"ג-2013, בדבר הובלת דלק

 • 11:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג-2013

 • 13:30  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק ההגבלים העסקים (תיקון מס'' ...) (הוראות שונות), התשע"ד-2014

 • יום רביעי, 29/10/2014

  09:30  -   ועדת הכלכלה: דיווח שר הבינוי והשיכון על המדיניות ותוכניות העבודה של המשרד וניצול תקציב שנת 2013

 • יום שני, 03/11/2014

  09:30  -   ועדת הכלכלה: תקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, התשע"ד-2014

 • יום שלישי, 04/11/2014

  10:30  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (תיקון מס'' 10), התשע"ד-2014

 • 13:00  -   ועדת הכלכלה: הערכות לקראת יישום חוק המזון

 • יום רביעי, 05/11/2014

  09:30  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק משק הגז הטבעי (תיקון מס'' 6) (מכר ושיווק של גז טבעי על ידי מזקק נפט), התשע"ד-2014 של חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ איילת שקד. (פ/2219)

 • יום שני, 10/11/2014

  09:30  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק הפיקוח על צעצועים מסוכנים, התשע"ד-2014

 • יום שלישי, 11/11/2014

  09:30  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק ניירות ערך (תיקון - מימון חברתי לעסקים), התשע"ד-2014 של חה"כ אבישי ברוורמן. (פ/2222)

 • 11:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק קביעת מועד כניסה לתוקף של הוראות סימון מזון ארוז מראש, התשע"ד-2014 של חה"כ איילת שקד, חה"כ מאיר שטרית, חה"כ מירי רגב, חה"כ איתן כבל, חה"כ יריב לוין. (פ/1986)

 • יום רביעי, 12/11/2014

  09:30  -   ועדת הכלכלה: דיווח שר הכלכלה על המדיניות ותוכניות העבודה של המשרד וניצול תקציב שנת 2013

 • יום שני, 03/11/2014

  09:30  -   ועדת הכלכלה: תקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, התשע"ד-2014

 • 11:00  -   ועדת הכלכלה: מניעת ניתוקים של מים לחייבים

 • יום שלישי, 04/11/2014

  09:00  -   ועדת הכלכלה: הערכות לקראת יישום חוק המזון - לציון יום המזון הבינלאומי

 • 10:30  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (תיקון מס'' 10), התשע"ד-2014

 • יום שלישי, 11/11/2014

  11:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק קביעת מועד כניסה לתוקף של הוראות סימון מזון ארוז מראש, התשע"ד-2014 של חה"כ איילת שקד, חה"כ מאיר שטרית, חה"כ מירי רגב, חה"כ איתן כבל, חה"כ יריב לוין. (פ/1986)

 • 13:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק ניירות ערך (תיקון - מימון חברתי לעסקים), התשע"ד-2014 של חה"כ אבישי ברוורמן. (פ/2222)

 • יום רביעי, 05/11/2014

  08:30  -   ועדת הכלכלה: בדיקת חלופות של שדה תעופה אלטרנטיבי למרכז הארץ

 • יום שני, 03/11/2014

  12:30  -   ועדת הכלכלה: מסקנות וועדת ששינסקי ואיומי כי"ל להפסיק את השקעות בישראל. הצעה לדיון מהיר של ח"כ מיקי רוזנטל. מסקנות וועדת ששינסקי ואיומי כי"ל להפסיק את השקעות בישראל. הצעה לדיון מהיר של ח"כ תמר זנדברג.

 • 09:30  -   ועדת הכלכלה: תקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, התשע"ד-2014

 • 13:00  -   ועדת הכלכלה: מסקנות וועדת ששינסקי ואיומי כי"ל להפסיק את השקעות בישראל. הצעה לדיון מהיר של ח"כ מיקי רוזנטל. מסקנות וועדת ששינסקי ואיומי כי"ל להפסיק את השקעות בישראל. הצעה לדיון מהיר של ח"כ תמר זנדברג.

 • יום שלישי, 04/11/2014

  10:30  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (תיקון מס'' 10), התשע"ד-2014

 • 12:30  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג-2013

 • יום חמישי, 06/11/2014

  10:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג-2013

 • יום ראשון, 09/11/2014

  10:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג-2013

 • יום שלישי, 11/11/2014

  13:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק ניירות ערך (תיקון - מימון חברתי לעסקים), התשע"ד-2014 של חה"כ אבישי ברוורמן. (פ/2222)

 • 14:30  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג-2013

 • יום ראשון, 16/11/2014

  10:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג-2013

 • יום שני, 17/11/2014

  10:30  -   ועדת הכלכלה: מניעת ניתוקים של מים לחייבים

 • יום שלישי, 18/11/2014

  14:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג-2013

 • יום ראשון, 23/11/2014

  10:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג-2013

 • יום שני, 03/11/2014

  11:00  -   ועדת הכלכלה: משבר תעסוקה וסגירת מפעלים בערד

 • יום שני, 17/11/2014

  14:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מס'' 26) (גמול והחזר הוצאות לחבר מינהלה), התשע"ד-2014

 • יום שני, 10/11/2014

  09:30  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק הפיקוח על צעצועים מסוכנים, התשע"ד-2014

 • 11:30  -   ועדת הכלכלה: עמידת חברת הוט בדרישות החוק והרשיון לעניין השירות ללקוחות

 • 13:00  -   ועדת הכלכלה: תקנות הטיס (כלי רחיפה), התשע"ד-2014

 • יום שלישי, 11/11/2014

  09:00  -   ועדת הכלכלה: נתיבים לתחבורה ציבורית (נת"צים)

 • יום שני, 17/11/2014

  09:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון - פיצוי מוסכם), התשע"ג-2013 של חה"כ מאיר שטרית. (פ/274)

 • 10:30  -   ועדת הכלכלה: מניעת ניתוקים של מים לחייבים

 • 12:45  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק הדואר (תיקון מס'' 12) (רישום פרטי שולח על גבי דבר דואר רשום וציונם בהודעה), התשע"ד-2014 הצעת חוק הדואר (תיקון - פרטי חובה בהודעה בדבר משלוח דואר רשום), התשע"ג-2013 של חה"כ נחמן שי. (פ/290) הצעת חוק הדואר (תיקון - פרטי חובה בהודעה בדבר משלוח דואר רשום), התשע"ד-2014 של חה"כ אורי מקלב, חה"כ משה גפני, חה"כ יעקב אשר, חה"כ יריב לוין. (פ/2259)

 • יום שלישי, 18/11/2014

  09:00  -   ועדת הכלכלה: הצעה לסדר-היום בנושא: "תחבורה ציבורית בשבת בהיקף נרחב בגליל וכפייה על נהגים לנסוע בשבת"הצעה לסדר היום של ח"כ יואב בן צור.

 • 11:30  -   ועדת הכלכלה: תקנות התעבורה (תיקון מס''...), התשע"ד-2014, בעניין בטיחות הולכי רגל וניטור נתוני נסיעה

 • יום רביעי, 19/11/2014

  09:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון - מתן מידע), התשע"ד-2014 של חה"כ דב חנין, חה"כ מירי רגב, חה"כ אורלי לוי אבקסיס, חה"כ אילן גילאון, חה"כ איציק שמולי. (פ/2183)

 • יום שלישי, 18/11/2014

  11:30  -   ועדת הכלכלה: תקנות התעבורה (תיקון מס''...), התשע"ד-2014, בעניין בטיחות הולכי רגל וניטור נתוני נסיעה

 • 12:45  -   ועדת הכלכלה: מחירי מוצרים נטולי גלוטן עבור חולי ציליאק. הצעה לדיון מהיר של ח"כ איילת שקד. מחירי מוצרים ללא גלוטן לחולי ציליאק הצעה לדיון מהיר של ח"כ מרב מיכאלי. מחירי מוצרים ללא גלוטן עבור חולי צליאק הצעה לדיון מהיר של ח"כ מאיר שטרית.

 • יום ראשון, 23/11/2014

  08:30  -   ועדת הכלכלה: תקנות הטיס (כלי רחיפה), התשע"ד-2014

 • יום שני, 24/11/2014

  09:00  -   ועדת הכלכלה: תקנות הגנת הצרכן (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), התשע"ה-2014

 • 10:30  -   ועדת הכלכלה: מעקב אחר ביצוע יעדי הממשלה והתוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית

 • 12:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון - שינוי הרכב הוועדה הבין-משרדית וערעור על המלצותיה), התשע"ד-2014 של חה"כ זבולון כלפה, חה"כ ישראל חסון, חה"כ אורית סטרוק, חה"כ שולי מועלם-רפאלי, חה"כ מרדכי יוגב, חה"כ יעקב מרגי, חה"כ יריב לוין, חה"כ גילה גמליאל, חה"כ דוד רותם, חה"כ נסים זאב, חה"כ אברהם מיכאלי, חה"כ יוני שטבון. (פ/2384)

 • 13:30  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס'' 4) (תיקון), התשע"ג-2013 של חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ דוד רותם. (פ/1613)

 • יום שני, 17/11/2014

  10:30  -   ועדת הכלכלה: מניעת ניתוקים של מים לחייבים

 • 12:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק הדואר (תיקון מס'' 12) (רישום פרטי שולח על גבי דבר דואר רשום וציונם בהודעה), התשע"ד-2014 הצעת חוק הדואר (תיקון - פרטי חובה בהודעה בדבר משלוח דואר רשום), התשע"ג-2013 של חה"כ נחמן שי. (פ/290) הצעת חוק הדואר (תיקון - פרטי חובה בהודעה בדבר משלוח דואר רשום), התשע"ד-2014 של חה"כ אורי מקלב, חה"כ משה גפני, חה"כ יעקב אשר, חה"כ יריב לוין. (פ/2259)

 • יום שלישי, 18/11/2014

  09:00  -   ועדת הכלכלה: הצעה לסדר-היום בנושא: "תחבורה ציבורית בשבת בהיקף נרחב בגליל וכפייה על נהגים לנסוע בשבת"הצעה לסדר היום של ח"כ יואב בן צור.

 • 10:45  -   ועדת הכלכלה: צו היבוא והיצוא (איסור יבוא זיקוקין די-נור) (הוראת שעה), התשע"ה-2014

 • 14:00  -   ועדת הכלכלה:

ישיבות אחרונות

מסמך ממ"מ