משוב

ועדת הכלכלה

בהתאם לסעיף 13 לתקנון הכנסת, תחומי ענייניה של ועדת הכלכלה הם:
מסחר ותעשיה; אספקה וקיצוב; חקלאות ודיג; תחבור ה - ספנות, תעופה , מערכת הכבישים, תחבורה ציבורית, הרכבת והבטיחות בדרכים; איגוד שיתופי; תכנון ותיאום כלכלי; פיתוח; זיכיונות המדינה ואפוטרופסות על הרכוש; רכוש הערבים הנעדרים; רכוש היהודים מארצות האויב; רכוש היהודים שאינם בחיים; עבודות ציבוריות ובינוי ושיכון.

בהתאם לתחומים האמורים מטפלת ועדת הכלכלה ומקיימת פעילות ענפה, בין היתר, בנושאים אלה:
הצרכנות והגנת הצרכן; האנרגיה והתשתיות - גז (גפ"מ), גז טבעי, דלק וחשמל; התקשורת - דואר, טלפוניה נייחת וניידת, שידורי טלוויזיה ורדיו; הבנקאות למשקי הבית; התיירות; מינהל מקרקעי ישראל; מים וביוב; זכות יוצרים ובית דין לתמלוגים; הגבלים עסקיים; הפיקדון על מכלי המשקה ותאגיד המחזור; הגבלות העישון ופרסום מוצרי הטבק.

ישיבות קרובות

 • יום שני, 03/11/2014

  09:30  -   ועדת הכלכלה: תקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, התשע"ד-2014

 • יום שלישי, 04/11/2014

  10:30  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (תיקון מס'' 10), התשע"ד-2014

 • 13:00  -   ועדת הכלכלה: הערכות לקראת יישום חוק המזון

 • יום רביעי, 05/11/2014

  09:30  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק משק הגז הטבעי (תיקון מס'' 6) (מכר ושיווק של גז טבעי על ידי מזקק נפט), התשע"ד-2014 של חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ איילת שקד. (פ/2219)

 • יום שני, 10/11/2014

  09:30  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק הפיקוח על צעצועים מסוכנים, התשע"ד-2014

 • יום שלישי, 11/11/2014

  09:30  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק ניירות ערך (תיקון - מימון חברתי לעסקים), התשע"ד-2014 של חה"כ אבישי ברוורמן. (פ/2222)

 • 11:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק קביעת מועד כניסה לתוקף של הוראות סימון מזון ארוז מראש, התשע"ד-2014 של חה"כ איילת שקד, חה"כ מאיר שטרית, חה"כ מירי רגב, חה"כ איתן כבל, חה"כ יריב לוין. (פ/1986)

 • יום רביעי, 12/11/2014

  09:30  -   ועדת הכלכלה: דיווח שר הכלכלה על המדיניות ותוכניות העבודה של המשרד וניצול תקציב שנת 2013

 • יום שני, 03/11/2014

  09:30  -   ועדת הכלכלה: תקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, התשע"ד-2014

 • 11:00  -   ועדת הכלכלה: מניעת ניתוקים של מים לחייבים

 • יום שלישי, 04/11/2014

  09:00  -   ועדת הכלכלה: הערכות לקראת יישום חוק המזון - לציון יום המזון הבינלאומי

 • 10:30  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (תיקון מס'' 10), התשע"ד-2014

 • יום שלישי, 11/11/2014

  11:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק קביעת מועד כניסה לתוקף של הוראות סימון מזון ארוז מראש, התשע"ד-2014 של חה"כ איילת שקד, חה"כ מאיר שטרית, חה"כ מירי רגב, חה"כ איתן כבל, חה"כ יריב לוין. (פ/1986)

 • 13:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק ניירות ערך (תיקון - מימון חברתי לעסקים), התשע"ד-2014 של חה"כ אבישי ברוורמן. (פ/2222)

 • יום רביעי, 05/11/2014

  08:30  -   ועדת הכלכלה: בדיקת חלופות של שדה תעופה אלטרנטיבי למרכז הארץ

 • יום שני, 03/11/2014

  12:30  -   ועדת הכלכלה: מסקנות וועדת ששינסקי ואיומי כי"ל להפסיק את השקעות בישראל. הצעה לדיון מהיר של ח"כ מיקי רוזנטל. מסקנות וועדת ששינסקי ואיומי כי"ל להפסיק את השקעות בישראל. הצעה לדיון מהיר של ח"כ תמר זנדברג.

 • 09:30  -   ועדת הכלכלה: תקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, התשע"ד-2014

 • 13:00  -   ועדת הכלכלה: מסקנות וועדת ששינסקי ואיומי כי"ל להפסיק את השקעות בישראל. הצעה לדיון מהיר של ח"כ מיקי רוזנטל. מסקנות וועדת ששינסקי ואיומי כי"ל להפסיק את השקעות בישראל. הצעה לדיון מהיר של ח"כ תמר זנדברג.

 • יום שלישי, 04/11/2014

  10:30  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (תיקון מס'' 10), התשע"ד-2014

 • 12:30  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג-2013

 • יום חמישי, 06/11/2014

  10:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג-2013

 • יום ראשון, 09/11/2014

  10:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג-2013

 • יום שלישי, 11/11/2014

  13:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק ניירות ערך (תיקון - מימון חברתי לעסקים), התשע"ד-2014 של חה"כ אבישי ברוורמן. (פ/2222)

 • 14:30  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג-2013

 • יום ראשון, 16/11/2014

  10:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג-2013

 • יום שני, 17/11/2014

  10:30  -   ועדת הכלכלה: מניעת ניתוקים של מים לחייבים

 • יום שלישי, 18/11/2014

  14:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג-2013

 • יום ראשון, 23/11/2014

  10:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג-2013

 • יום שלישי, 25/11/2014

  14:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג-2013

 • יום ראשון, 30/11/2014

  10:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג-2013

 • יום שני, 03/11/2014

  11:00  -   ועדת הכלכלה: משבר תעסוקה וסגירת מפעלים בערד

ישיבות מהן טרם פורסם פרוטוקול

 • יום ראשון, 21/09/2014

  10:00  -   ועדת הכלכלה: תקנות מקורות אנרגיה (הספק חשמל מרבי במצב המתנה פעיל של ממיר ספרתי לקליטת שידורי טלוויזיה), התשע"ד-2014

 • 10:30  -   ועדת הכלכלה: תקנות מקורות אנרגיה (נצילות אופטית מזערית לגופי תאורה), התשע"ד-2014

 • 11:30  -   ועדת הכלכלה: תקנות התעבורה (תיקון מס'' ...), התשע"ד-2013, בין היתר בדבר נהיגה בקלנועית, חניית רכב, חגורות בטיחות, כסא גלגלים ברכב ציבורי, רכיבה על אופניים - בקשה לדיון מחדש מאת חה"כ אבישי ברוורמן ודיון מחדש בתקנה 142א בעניין "תנועת עגלה"

 • 12:15  -   ועדת הכלכלה: תקנות התעבורה (שינוי התוספות הראשונה, הרביעית, השביעית והתשיעית לפקודה), התשע"ד-2013, בדבר שינוי לוח התמרורים

 • 13:00  -   ועדת הכלכלה: תקנות התעבורה (תיקון מס''...), התשע"ג-2013, בדבר חובה להעסיק קצין בטיחות וסמכויותיו - 1.דיון מחדש מאת חה"כ איילת שקד בתקנה 2 תיקון תקנה 580 ובתקנות המתייחסות לאופן התקשרות עם קצין בטיחות; 2.בקשה לדיון מחדש מאת חה"כ אבישי ברוורמן ודיון מחדש בתקנה 11 בעניין ימי העבודה בשבוע הנדרשים למתן שירותי בטיחות במפעל ובתקנה 584ב לעניין אישור למתן שירותי בטיחות בהיקף חלקי

 • יום חמישי, 11/09/2014

  10:00  -   ועדת הכלכלה: משקלן של עבירות התנועה, שאוכפת המשטרה, בתאונות הדרכים (ובכללן במצלמות המהירות)

 • 11:30  -   ועדת הכלכלה: מוקדי סיכון בכבישים (כבישים "אדומים")

 • יום ראשון, 21/09/2014

  11:30  -   ועדת הכלכלה: תקנות התעבורה (תיקון מס'' ...), התשע"ד-2013, בין היתר בדבר נהיגה בקלנועית, חניית רכב, חגורות בטיחות, כסא גלגלים ברכב ציבורי, רכיבה על אופניים - בקשה לדיון מחדש מאת חה"כ אבישי ברוורמן ודיון מחדש בתקנה 142א בעניין "תנועת עגלה"

 • 12:00  -   ועדת הכלכלה: צו הטיס (דחיית תחילתו של סעיף 87(א) עד (ג) לחוק), התשע"ד-2014

 • יום שני, 27/10/2014

  11:30  -   ועדת הכלכלה: שירותי התחבורה הציבורית וכרטיס הרב קו

 • 13:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק להסדרת הצבה של כוורת וייצור דבש, התשע"ד-2014

 • יום ראשון, 21/09/2014

  10:30  -   ועדת הכלכלה:

 • יום שני, 27/10/2014

  10:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס'' 112), התשע"ד-2013

 • יום שלישי, 28/10/2014

  09:30  -   ועדת הכלכלה: תקנות שירותי הובלה (תיקון), התשע"ג-2013, בדבר הובלת דלק

 • 11:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג-2013

 • 13:30  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק ההגבלים העסקים (תיקון מס'' ...) (הוראות שונות), התשע"ד-2014

 • יום רביעי, 29/10/2014

  09:30  -   ועדת הכלכלה: דיווח שר הבינוי והשיכון על המדיניות ותוכניות העבודה של המשרד וניצול תקציב שנת 2013

ישיבות אחרונות

מסמך ממ"מ