משוב

ועדת הכלכלה

בהתאם לסעיף 13 לתקנון הכנסת, תחומי ענייניה של ועדת הכלכלה הם:
מסחר ותעשיה; אספקה וקיצוב; חקלאות ודיג; תחבור ה - ספנות, תעופה , מערכת הכבישים, תחבורה ציבורית, הרכבת והבטיחות בדרכים; איגוד שיתופי; תכנון ותיאום כלכלי; פיתוח; זיכיונות המדינה ואפוטרופסות על הרכוש; רכוש הערבים הנעדרים; רכוש היהודים מארצות האויב; רכוש היהודים שאינם בחיים; עבודות ציבוריות ובינוי ושיכון.

בהתאם לתחומים האמורים מטפלת ועדת הכלכלה ומקיימת פעילות ענפה, בין היתר, בנושאים אלה:
הצרכנות והגנת הצרכן; האנרגיה והתשתיות - גז (גפ"מ), גז טבעי, דלק וחשמל; התקשורת - דואר, טלפוניה נייחת וניידת, שידורי טלוויזיה ורדיו; הבנקאות למשקי הבית; התיירות; מינהל מקרקעי ישראל; מים וביוב; זכות יוצרים ובית דין לתמלוגים; הגבלים עסקיים; הפיקדון על מכלי המשקה ותאגיד המחזור; הגבלות העישון ופרסום מוצרי הטבק.

ישיבות קרובות

 • יום ראשון, 27/04/2014

  10:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג-2013

 • 12:30  -   ועדת הכלכלה: תקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב), התשע"ד-2013

 • יום שני, 12/05/2014

  09:30  -   ועדת הכלכלה: תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון מס'' 2), התשע"ד-2013

 • 11:00  -   ועדת הכלכלה: תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון מס'' 3), התשע"ד-2014

 • יום שלישי, 13/05/2014

  11:30  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק קביעת מועד לתחילת הוראת סימון מזון ארוז מראש ומכלי משקה, התשע"ד-2013 של חה"כ איילת שקד, חה"כ מאיר שטרית, חה"כ מירי רגב, חה"כ איתן כבל, חה"כ יריב לוין. (פ/1986)

 • 12:30  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת סימון קסדת מגן ברכיבה על אופנוע או אופניים), התשע"ג-2013 של חה"כ בועז טופורובסקי, חה"כ חמד עמאר, חה"כ רות קלדרון, חה"כ רינה פרנקל, חה"כ עפר שלח. (פ/1445)

 • 13:30  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג-2013

 • יום רביעי, 14/05/2014

  09:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון - שיעור ריבית פיגורים), התשע"ג-2013 של חה"כ מאיר שטרית. (פ/277)

 • יום שני, 19/05/2014

  09:30  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס'' 39) (זיהוי טלפוני של עוסק), התשע"ד-2014 של חה"כ חיים כץ. (פ/1216) הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס'' 40) (שעות ביקור במענו של צרכן), התשע"ד-2014 של חה"כ חיים כץ. (פ/1065)

 • 11:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס'' 57) (הרשות והמועצה לשידורים מסחריים), התשע"ג-2013 - בישיבה ישתתף חה"כ גלעד ארדן, שר התקשורת

 • 13:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - חובת סינון אתרים פוגעניים), התשע"ד-2013 של חה"כ אורלי לוי אבקסיס, חה"כ שולי מועלם-רפאלי, חה"כ קארין אלהרר, חה"כ משה מזרחי, חה"כ רינה פרנקל, חה"כ מרדכי יוגב, חה"כ נחמן שי, חה"כ שמעון אוחיון, חה"כ יצחק כהן. (פ/1733) הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - חובת סינון אתרים פוגעניים), התשע"ד-2013 של חה"כ פנינה תמנו-שטה, חה"כ אורית סטרוק, חה"כ יואל רזבוזוב. (פ/1770)

 • יום שלישי, 20/05/2014

  11:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס''...) (מקרקעין), התשע"ד-2014

 • 13:30  -   ועדת הכלכלה: תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס) (תיקון), התשע"ד-2014

 • יום רביעי, 21/05/2014

  09:00  -   ועדת הכלכלה: המלצות ועדת ההיגוי לרפורמה בחברת החשמל ובמשק החשמל ("ועדת יוגב")

 • יום ראשון, 27/04/2014

  12:30  -   ועדת הכלכלה: תקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב), התשע"ד-2013

 • 14:30  -   ועדת הכלכלה: התנהלות הממשלה בנושא הגז הטבעי - ישיבת מעקב

 • יום שני, 12/05/2014

  09:00  -   ועדת הכלכלה: צו הטיס (דחיית תחילתו של סעיף 87(א) עד (ג) לחוק), התשע"ד-2014

ישיבות מהן טרם פורסם פרוטוקול

 • יום שלישי, 08/04/2014

  10:00  -   ועדת הכלכלה: תקנות התעבורה (תיקון מס''...), התשע"ג-2013, בדבר חובה להעסיק קצין בטיחות וסמכויותיו - 2. בקשה לדיון מחדש מאת חה"כ איילת שקד ודיון מחדש בתקנה 580 ובתקנות המתייחסות לאופן ההתקשרות עם קצין בטיחות

 • 10:00  -   ועדת הכלכלה: תקנות התעבורה (תיקון מס''...), התשע"ג-2013, בדבר חובה להעסיק קצין בטיחות וסמכויותיו - 2. בקשה לדיון מחדש מאת חה"כ איילת שקד ודיון מחדש בתקנה 580 ובתקנות המתייחסות לאופן ההתקשרות עם קצין בטיחות

 • 13:30  -   ועדת הכלכלה: תקנות שירותי הובלה (תיקון), התשע"ג-2013, בדבר הובלת דלק

 • יום רביעי, 09/04/2014

  09:30  -   ועדת הכלכלה: תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) (מחמם מים), התשע"ד-2013

 • 10:00  -   ועדת הכלכלה: תקנות הגנת הצרכן (חובת גילוי משקל של מוצר), התשע"ד-2014

 • 10:30  -   ועדת הכלכלה: צו הגז (בטיחות ורישוי)(מכלי גפ"מ מיטלטלים), התשע"ד-2014

 • 12:00  -   ועדת הכלכלה: תקנות מחלות בעלי חיים (דיג), התשע"ג-2012

 • 12:00  -   ועדת הכלכלה: תקנות מחלות בעלי חיים (דיג), התשע"ג-2012 צו מחלות בעלי חיים (תיקון התוספת הראשונה לפקודה), התשע"ג-2013, בדבר הוספת בעלי חיים ימיים

 • יום שלישי, 08/04/2014

  13:30  -   ועדת הכלכלה:

ישיבות אחרונות

מסמך ממ"מ