משוב

ועדת הכלכלה

בהתאם לסעיף 13 לתקנון הכנסת, תחומי ענייניה של ועדת הכלכלה הם:
מסחר ותעשיה; אספקה וקיצוב; חקלאות ודיג; תחבור ה - ספנות, תעופה , מערכת הכבישים, תחבורה ציבורית, הרכבת והבטיחות בדרכים; איגוד שיתופי; תכנון ותיאום כלכלי; פיתוח; זיכיונות המדינה ואפוטרופסות על הרכוש; רכוש הערבים הנעדרים; רכוש היהודים מארצות האויב; רכוש היהודים שאינם בחיים; עבודות ציבוריות ובינוי ושיכון.

בהתאם לתחומים האמורים מטפלת ועדת הכלכלה ומקיימת פעילות ענפה, בין היתר, בנושאים אלה:
הצרכנות והגנת הצרכן; האנרגיה והתשתיות - גז (גפ"מ), גז טבעי, דלק וחשמל; התקשורת - דואר, טלפוניה נייחת וניידת, שידורי טלוויזיה ורדיו; הבנקאות למשקי הבית; התיירות; מינהל מקרקעי ישראל; מים וביוב; זכות יוצרים ובית דין לתמלוגים; הגבלים עסקיים; הפיקדון על מכלי המשקה ותאגיד המחזור; הגבלות העישון ופרסום מוצרי הטבק.

ישיבות קרובות

 • יום שני, 27/10/2014

  11:30  -   ועדת הכלכלה: שירותי התחבורה הציבורית וכרטיס הרב קו

 • 13:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק להסדרת הצבה של כוורת וייצור דבש, התשע"ד-2014

 • 10:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס'' 112), התשע"ד-2013

 • יום שלישי, 28/10/2014

  09:30  -   ועדת הכלכלה: תקנות שירותי הובלה (תיקון), התשע"ג-2013, בדבר הובלת דלק

 • 11:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג-2013

 • 13:30  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק ההגבלים העסקים (תיקון מס'' ...) (הוראות שונות), התשע"ד-2014

 • יום רביעי, 29/10/2014

  09:30  -   ועדת הכלכלה: דיווח שר הבינוי והשיכון על המדיניות ותוכניות העבודה של המשרד וניצול תקציב שנת 2013

 • יום שני, 03/11/2014

  09:30  -   ועדת הכלכלה: תקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, התשע"ד-2014

 • יום שלישי, 04/11/2014

  10:30  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (תיקון מס'' 10), התשע"ד-2014

 • 13:00  -   ועדת הכלכלה: הערכות לקראת יישום חוק המזון

 • יום רביעי, 05/11/2014

  09:30  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק משק הגז הטבעי (תיקון מס'' 6) (מכר ושיווק של גז טבעי על ידי מזקק נפט), התשע"ד-2014 של חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ איילת שקד. (פ/2219)

 • יום שני, 10/11/2014

  09:30  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק הפיקוח על צעצועים מסוכנים, התשע"ד-2014

 • יום שלישי, 11/11/2014

  09:30  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק ניירות ערך (תיקון - מימון חברתי לעסקים), התשע"ד-2014 של חה"כ אבישי ברוורמן. (פ/2222)

 • 11:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק קביעת מועד כניסה לתוקף של הוראות סימון מזון ארוז מראש, התשע"ד-2014 של חה"כ איילת שקד, חה"כ מאיר שטרית, חה"כ מירי רגב, חה"כ איתן כבל, חה"כ יריב לוין. (פ/1986)

 • יום רביעי, 12/11/2014

  09:30  -   ועדת הכלכלה: דיווח שר הכלכלה על המדיניות ותוכניות העבודה של המשרד וניצול תקציב שנת 2013

 • יום שני, 03/11/2014

  09:30  -   ועדת הכלכלה: תקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, התשע"ד-2014

 • 11:00  -   ועדת הכלכלה: מניעת ניתוקים של מים לחייבים

 • יום שלישי, 04/11/2014

  09:00  -   ועדת הכלכלה: הערכות לקראת יישום חוק המזון - לציון יום המזון הבינלאומי

 • 10:30  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (תיקון מס'' 10), התשע"ד-2014

 • יום שלישי, 11/11/2014

  11:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק קביעת מועד כניסה לתוקף של הוראות סימון מזון ארוז מראש, התשע"ד-2014 של חה"כ איילת שקד, חה"כ מאיר שטרית, חה"כ מירי רגב, חה"כ איתן כבל, חה"כ יריב לוין. (פ/1986)

 • 13:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק ניירות ערך (תיקון - מימון חברתי לעסקים), התשע"ד-2014 של חה"כ אבישי ברוורמן. (פ/2222)

 • יום רביעי, 05/11/2014

  08:30  -   ועדת הכלכלה: בדיקת חלופות של שדה תעופה אלטרנטיבי למרכז הארץ

ישיבות מהן טרם פורסם פרוטוקול

 • יום ראשון, 21/09/2014

  10:00  -   ועדת הכלכלה: תקנות מקורות אנרגיה (הספק חשמל מרבי במצב המתנה פעיל של ממיר ספרתי לקליטת שידורי טלוויזיה), התשע"ד-2014

 • 10:30  -   ועדת הכלכלה: תקנות מקורות אנרגיה (נצילות אופטית מזערית לגופי תאורה), התשע"ד-2014

 • 11:30  -   ועדת הכלכלה: תקנות התעבורה (תיקון מס'' ...), התשע"ד-2013, בין היתר בדבר נהיגה בקלנועית, חניית רכב, חגורות בטיחות, כסא גלגלים ברכב ציבורי, רכיבה על אופניים - בקשה לדיון מחדש מאת חה"כ אבישי ברוורמן ודיון מחדש בתקנה 142א בעניין "תנועת עגלה"

 • 12:15  -   ועדת הכלכלה: תקנות התעבורה (שינוי התוספות הראשונה, הרביעית, השביעית והתשיעית לפקודה), התשע"ד-2013, בדבר שינוי לוח התמרורים

 • 13:00  -   ועדת הכלכלה: תקנות התעבורה (תיקון מס''...), התשע"ג-2013, בדבר חובה להעסיק קצין בטיחות וסמכויותיו - 1.דיון מחדש מאת חה"כ איילת שקד בתקנה 2 תיקון תקנה 580 ובתקנות המתייחסות לאופן התקשרות עם קצין בטיחות; 2.בקשה לדיון מחדש מאת חה"כ אבישי ברוורמן ודיון מחדש בתקנה 11 בעניין ימי העבודה בשבוע הנדרשים למתן שירותי בטיחות במפעל ובתקנה 584ב לעניין אישור למתן שירותי בטיחות בהיקף חלקי

 • יום חמישי, 11/09/2014

  10:00  -   ועדת הכלכלה: משקלן של עבירות התנועה, שאוכפת המשטרה, בתאונות הדרכים (ובכללן במצלמות המהירות)

 • 11:30  -   ועדת הכלכלה: מוקדי סיכון בכבישים (כבישים "אדומים")

 • יום ראשון, 21/09/2014

  11:30  -   ועדת הכלכלה: תקנות התעבורה (תיקון מס'' ...), התשע"ד-2013, בין היתר בדבר נהיגה בקלנועית, חניית רכב, חגורות בטיחות, כסא גלגלים ברכב ציבורי, רכיבה על אופניים - בקשה לדיון מחדש מאת חה"כ אבישי ברוורמן ודיון מחדש בתקנה 142א בעניין "תנועת עגלה"

 • 12:00  -   ועדת הכלכלה: צו הטיס (דחיית תחילתו של סעיף 87(א) עד (ג) לחוק), התשע"ד-2014

 • 10:30  -   ועדת הכלכלה:

ישיבות אחרונות

מסמך ממ"מ