משוב

בקרוב בכנסת

  • יום ראשון, 21/09/2014

    10:00  -   ועדת הכלכלה: תקנות מקורות אנרגיה (הספק חשמל מרבי במצב המתנה פעיל של ממיר ספרתי לקליטת שידורי טלוויזיה), התשע"ד-2014

  • 10:00  -   ועדה לענייני ביקורת המדינה: חברת החשמל - הסדרי פנסיה - דוח מבקר המדינה 63א'', עמ'' 289 - ישיבת מעקב. קידום הרפורמה בחברת החשמל.

  • 10:00  -   ועדה לענייני ביקורת המדינה: חברת החשמל - הסדרי פנסיה - דוח מבקר המדינה 63א'', עמ'' 289 - ישיבת מעקב. שינוי מבני במשק החשמל - דו"ח מבקר המדינה 60ב'', עמ'' 1095 בקשה לחוות דעת מבקר המדינה, עפ"י סעיף 21 לחוק מבקר המדינה בנושא: שינוי מבני והרפורמה במשק החשמל - ישיבת מעקב לדו"ח 60ב''

  • 10:30  -   ועדת הכלכלה: תקנות מקורות אנרגיה (נצילות אופטית מזערית לגופי תאורה), התשע"ד-2014

  • 11:30  -   ועדת הכלכלה: תקנות התעבורה (תיקון מס'' ...), התשע"ד-2013, בין היתר בדבר נהיגה בקלנועית, חניית רכב, חגורות בטיחות, כסא גלגלים ברכב ציבורי, רכיבה על אופניים - בקשה לדיון מחדש מאת חה"כ אבישי ברוורמן ודיון מחדש בתקנה 142א בעניין "תנועת עגלה"

  • 11:30  -   ועדת הכלכלה: תקנות התעבורה (תיקון מס'' ...), התשע"ד-2013, בין היתר בדבר נהיגה בקלנועית, חניית רכב, חגורות בטיחות, כסא גלגלים ברכב ציבורי, רכיבה על אופניים - בקשה לדיון מחדש מאת חה"כ אבישי ברוורמן ודיון מחדש בתקנה 142א בעניין "תנועת עגלה"

  • 12:00  -   ועדת הכלכלה: צו הטיס (דחיית תחילתו של סעיף 87(א) עד (ג) לחוק), התשע"ד-2014

  • 12:15  -   ועדת הכלכלה: תקנות התעבורה (שינוי התוספות הראשונה, הרביעית, השביעית והתשיעית לפקודה), התשע"ד-2013, בדבר שינוי לוח התמרורים