משוב

בקרוב בכנסת

 • יום רביעי, 03/09/2014

  10:00  -   ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות: סיור וישיבה בחברת רפאל - מערכות לחימה מתקדמות בע"מ, לבחינת שילוב עולים - הסיור לחברי הוועדה בלבד. סגור לתקשורת.

 • 10:00  -   ועדת החוקה, חוק ומשפט: הצעת חוק לתיקון פקודת השותפויות (מס'' 5) (ממשל תאגידי בשותפות מוגבלת ציבורית), התשע"ד-2014 - הכנה לקריאה שניה ושלישית

 • 11:00  -   ועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי: נוהל חברה - הסדרת התנהלות אגף נפגעים בצה"ל, קצין העיר ומשרד הביטחון מול בנות זוג ובני זוג של חללי צה"ל

 • יום חמישי, 04/09/2014

  10:00  -   ועדה מיוחדת לפניות הציבור: ישיבת מעקב לסיור וישיבת הוועדה שקיימה הוועדה לפניות הציבור בבאר יעקב ב- 29 ביוני 2014, בעקבות פניות של תושבי המקום.

 • יום שלישי, 09/09/2014

  10:00  -   ועדת המדע והטכנולוגיה: פתרונות מדעיים-טכנולוגיים לבעיית המנהרות

 • 11:00  -   ועדת החוקה, חוק ומשפט: תקנות המפלגות (עדכון ואימות פרטים מזהים של חברי מפלגה ממרשם האוכלוסין), התשע"ד-2014

 • 13:00  -   ועדת החוקה, חוק ומשפט: כללי לשכת עורכי הדין (מתן סעד משפטי למעוטי אמצעים), התשע"ד-2014

 • יום שלישי, 16/09/2014

  09:30  -   ועדה לענייני ביקורת המדינה: הבאת ילדים לישראל שלא ע"י הוריהם, דוח מבקר המדינה 64ג'', עמ'' 177.