משוב

בקרוב בכנסת

  • יום שני, 27/10/2014

    09:00  -   ועדת החינוך, התרבות והספורט: אי פתיחת צהרונים - ישיבת מעקב

  • 09:00  -   ועדת החינוך, התרבות והספורט: לימודי אנגלית

  • 09:30  -   ועדה לענייני ביקורת המדינה: הפיקוח על הקדשות יהודיים דתיים - דוח מבקר המדינה 64ג'', עמ'' 1119.

  • 10:00  -   ועדת החוקה, חוק ומשפט: הצעת חוק הגבלת השימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון מס'' 2), התשע"ד-2014 - הכנה לקריאה שניה ושלישית

  • 10:00  -   ועדת הפנים והגנת הסביבה: ישיבת סיכום ופרידה משר הפנים ח"כ גדעון סער - 1) הצגת עיקרי החוק החדש למניעת הסתננות 2) הצגת נושאים הדורשים המשך טיפול בהשתתפות: יו"ר מרכז השלטון המקומי יו"ר מרכז המועצות האזוריות ראשי ערים וראשי מועצות אזוריות 3) דברי פרידה מהשר בהשתתפות: יו"ר הכנסת, יו"ר מרכז השלטון המקומי, יו"ר מרכז המועצות האזוריות, ראשי ערים וראשי מועצות אזוריות

  • 10:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס'' 112), התשע"ד-2013

  • 10:00  -   ועדת הכנסת: קביעת מסגרת דיון משולב להודעת ראש הממשלה בפתיחת המושב השלישי של הכנסת ה-19 ולהצעות להביע אי-אמון בממשלה אישור ישיבת כנסת מיוחדת לציון 19 שנה להירצחו של ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל פניית סיעת התנועה בדבר ייצוג מפלגת התנועה בכנסת

  • 10:00  -   ועדת הכספים: הריכוזיות במשק ויוקר המחיה - סקירת פרופ'' דיויד גילה הממונה על ההגבלים העסקיים