משוב
?

חוק מזונות (הבטחת תשלום) תיקון - סכום שאינו יובא בחשבון במבחן ההכנסה

שלב:הצעה תאריך עדכון אחרון: פבר' 13, 2012

יזום הצעת החוק

 • פ/‏18/‏4047

  תיקון - סכום שאינו יובא בחשבון במבחן ההכנסה

  פבר' 13, 2012

קריאה טרומית

 • אין נתונים

ישיבות הוועדה

 • אין נתונים

נוסח הצעת החוק של הוועדה

 • אין נתונים

קריאה ראשונה

 • אין נתונים

ישיבות הוועדה

 • אין נתונים

אישור הצעת החוק

 • אין נתונים

עמדת הממשלה

 • נגד, מאי 24, 2012

  הצעת חוק מזונות (הבטחת תשלום) (תיקון - סכום שאינו יובא בחשבון במבחן ההכנסה), התשע"ב-2012 של חה"כ עמיר פרץ ואחרים (פ/4047)

  החלטה מספר חק/2611 של ועדת השרים לענייני חקיקה מיום 07.05.2012 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 24.05.2012 ומספרה הוא 4680(חק/2611)

  בהתאם לסעיף 56 בתקנון לעבודת הממשלה – להתנגד להצעת חוק מזונות (הבטחת תשלום) (תיקון - סכום שאינו יובא בחשבון במבחן ההכנסה), התשע"ב-2012 של חה"כ עמיר פרץ ואחרים (פ/4047).

  ההחלטה באתר משרד ראש הממשלה