משוב
?

חוק גיל הפרישה תיקון - גיל הפרישה לנשים

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת תאריך עדכון אחרון: דצמ' 21, 2011

יזום הצעת החוק

 • פ/‏18/‏2975

  תיקון - גיל הפרישה לנשים

  פבר' 21, 2011

קריאה טרומית

ישיבות הוועדה

נוסח הצעת החוק של הוועדה

 • אין נתונים

קריאה ראשונה

 • אין נתונים

ישיבות הוועדה

 • אין נתונים

אישור הצעת החוק

 • אין נתונים

עמדת הממשלה

 • יולי 28, 2011

  הצעת חוק גיל הפרישה (תיקון - גיל הפרישה לנשים), התשע"א2011- של ח"כ דליה איציק (פ2975/)

  החלטה מס. חק1967/ של ועדת השרים לענייני חקיקה מיום 10.07.2011 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 28.07.2011 ומספרה הוא 3536(חק1967/).

  בהתייחס להצעת חוק גיל הפרישה (תיקון - גיל הפרישה לנשים), התשע"א2011- של ח"כ דליה איציק (פ2975/), לבקש מח"כ המציעה לדחות ב60- יום את מועד העלאת הצעתה לדיון מוקדם בכנסת על מנת לאפשר לוועדת השרים להחליט בנושא לאחר ששר האוצר יבחן את המלצות הוועדה לבחינת גיל פרישה לנשים.
  המשך הדיון נדחה."

  ההחלטה באתר משרד ראש הממשלה