משוב
?

חוק החולה הנוטה למות תיקון - מוות במרשם רופא

שלב:הצעה תאריך עדכון אחרון: מרץ 18, 2014

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת בקואליציה

זהבה גלאון

זהבה גלאון

חברת כנסת באופוזיציה

מיכל רוזין

מיכל רוזין

יו"ר ועדה מיוחדת לבעיית העובדים הזרים

מיקי רוזנטל

מיקי רוזנטל

חבר כנסת באופוזיציה

תמר זנדברג

תמר זנדברג

חברת כנסת באופוזיציה

יזום הצעת החוק

 • פ/‏19/‏2324

  תיקון - מוות במרשם רופא

  מרץ 18, 2014

 • פ/‏19/‏1867

  תיקון - מוות במרשם רופא

  נוב' 25, 2013

 • פ/‏19/‏1130

  תיקון - מוות במרשם רופא

  אפריל 29, 2013

 • פ/‏18/‏2733

  תיקון - מוות במרשם רופא

  נוב' 22, 2010

 • פ/‏18/‏3226

  תיקון - מוות במרשם רופא

  מאי 16, 2011

קריאה טרומית

ישיבות הוועדה

 • אין נתונים

נוסח הצעת החוק של הוועדה

 • אין נתונים

קריאה ראשונה

 • אין נתונים

ישיבות הוועדה

 • אין נתונים

אישור הצעת החוק

 • אין נתונים

עמדת הממשלה

 • נגד, פבר' 3, 2011

  הצעת חוק החולה הנוטה למות (תיקון - מוות במרשם רופא), התשע"א2010- של ח"כ חיים אורון (פ2733/)

  החלטה מס. חק1512/ של ועדת השרים לענייני חקיקה מיום 16.01.2011 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 03.02.2011 ומספרה הוא 2799(חק1512/).

  בהתאם לסעיף 56 בתקנון לעבודת הממשלה - להתנגד להצעת חוק החולה הנוטה למות (תיקון - מוות במרשם רופא), התשע"א2010- של ח"כ חיים אורון (פ2733/)."

  ההחלטה באתר משרד ראש הממשלה