משוב

תאריך עדכון אחרון: יוני 24, 2013

?

חוק עבודת נשים תיקון - זכות להיעדר מעבודה בעת שירות מילואים של הבעל

איילת שקד

איילת שקד

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעת החוק בעניין השוויון בנטל בשירות הצבאי, בשירות האזרחי ובשוק העבודה ולהסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות

איציק שמולי

איציק שמולי

חבר כנסת באופוזיציה

משה מזרחי

משה מזרחי

חבר כנסת באופוזיציה

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יוני 24, 2013

  • מאי 6, 2013

  • יולי 27, 2009

  • מרץ 7, 2011

קריאה טרומית

ישיבות הוועדה

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

ישיבות הוועדה

אישור הצעת החוק

עמדת הממשלה