משוב
?

חוק עבודת נשים תיקון - זכות להיעדר מעבודה בעת שירות מילואים של הבעל

שלב:הצעה תאריך עדכון אחרון: יוני 24, 2013

איילת שקד

איילת שקד

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעת החוק בעניין השוויון בנטל בשירות הצבאי, בשירות האזרחי ובשוק העבודה ולהסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות

איציק שמולי

איציק שמולי

חבר כנסת באופוזיציה

משה מזרחי

משה מזרחי

חבר כנסת באופוזיציה

יזום הצעת החוק

 • פ/‏19/‏1437

  תיקון - זכות להיעדר מעבודה בעת שירות מילואים של הבעל

  יוני 24, 2013

 • פ/‏19/‏1161

  תיקון - זכות להיעדר מעבודה בעת שירות מילואים של הבעל

  מאי 6, 2013

 • פ/‏18/‏1485

  תיקון - זכות להיעדר מעבודה בעת שירות מילואים של הבעל

  יולי 27, 2009

 • פ/‏18/‏3043

  תיקון - זכות להיעדר מעבודה בעת שירות מילואים של הבעל

  מרץ 7, 2011

קריאה טרומית

ישיבות הוועדה

נוסח הצעת החוק של הוועדה

 • אין נתונים

קריאה ראשונה

 • אין נתונים

ישיבות הוועדה

 • אין נתונים

אישור הצעת החוק

 • אין נתונים

עמדת הממשלה

 • יוני 16, 2011

  הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - זכות להיעדר מעבודה בעת שירות מילואים של בן זוג), התשע"א2011- של ח"כ איתן כבל ואחרים (פ3043/)

  החלטה מס. חק1820/ של ועדת השרים לענייני חקיקה מיום 29.05.2011 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 16.06.2011 ומספרה הוא 3322(חק1820/).

  בהתייחס להצעת חוק עבודת נשים (תיקון - זכות להיעדר מעבודה בעת שירות מילואים של בן זוג), התשע"א2011- של ח"כ איתן כבל ואחרים (פ3043/), לבקש מח"כ המציעים לדחות ב30- יום את מועד העלאת הצעתם לדיון מוקדם, ובמהלך פרק זמן זה תיבחן הצעת החוק עם נציגי משרד הביטחון, משרד האוצר, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה והמוסד לביטוח לאומי, כדי לבדוק את ישימות ההצעה.


  השר יוסי פלד יסייע בריכוז הנושא.  המשך הדיון נדחה."


  ההחלטה באתר משרד ראש הממשלה

 • נגד, אוג' 11, 2011

  הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - זכות להיעדר מעבודה בעת שירות מילואים של בן זוג), התשע"א2011- של ח"כ איתן כבל ואחרים (פ3043/) - המשך דיון

  החלטה מס. חק2029/ של ועדת השרים לענייני חקיקה מיום 24.07.2011 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 11.08.2011 ומספרה הוא 3635(חק2029/).

  בהתייחס להצעת חוק עבודת נשים (תיקון - זכות להיעדר מעבודה בעת שירות מילואים של בן זוג), התשע"א2011- של ח"כ איתן כבל ואחרים (פ3043/), לבקש מהשר יוסי פלד, להמשיך ולרכז הצעה לפתרון הנושא המועלה בהצעת החוק בשיתוף נציגים ממשרד האוצר, משרד החינוך, המשרד לביטחון הפנים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, משרד המשפטים ונציבות שירות המדינה.


  אם הצעת החוק תועלה לדיון מוקדם בכנסת בטרם תקבע הממשלה את עמדתה, בהתאם לסעיף 56 בתקנון לעבודת הממשלה - להתנגד להצעת החוק."


  ההחלטה באתר משרד ראש הממשלה

 • יאנ' 21, 2010

  הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - זכות להיעדר מעבודה בעת שירות מילואים של הבעל), התשס"ט2009- של ח"כ איתן כבל ואחרים (פ1485/) - ערר שר הרווחה והשירותים החברתיים

  החלטה מס. חק723/ של ועדת השרים לענייני חקיקה מיום 17.01.2010 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 21.01.2010 ומספרה הוא 1264(חק723/).

  לדחות את ערר שר הרווחה והשירותים החברתיים על החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה מס' חק517/ מיום 22.11.2009 ולהשאיר על כנה את עמדת הממשלה המתנגדת להצעת חוק עבודת נשים (תיקון - זכות להיעדר מעבודה בעת שירות מילואים של הבעל), התשס"ט2009- של ח"כ איתן כבל ואחרים (פ1485/)."

  ההחלטה באתר משרד ראש הממשלה