משוב
?

חוק העמותות תיקון - שכר מרבי

שלב:בוועדה תאריך עדכון אחרון: מרץ 13, 2013

יזום הצעת החוק

 • פ/‏19/‏804

  תיקון - שכר מרבי

  מרץ 13, 2013

 • פ/‏18/‏1904

  תיקון - שכר מרבי

  דצמ' 21, 2009

 • פ/‏18/‏330

  תיקון - שכר מרבי

  אפריל 1, 2009

 • פ/‏18/‏4089

  תיקון - שכר מרבי

  פבר' 27, 2012

קריאה טרומית

 • אין נתונים

ישיבות הוועדה

 • אין נתונים

נוסח הצעת החוק של הוועדה

 • אין נתונים

קריאה ראשונה

 • אין נתונים

ישיבות הוועדה

 • אין נתונים

אישור הצעת החוק

 • אין נתונים

עמדת הממשלה

 • נגד, מאי 31, 2012

  הצעת חוק העמותות (תיקון - שכר מרבי), התשע"ב-2012 של חה"כ מיכאל בן-ארי ואחרים (פ/4089)

  החלטה מספר חק/2632 של ועדת השרים לענייני חקיקה מיום 13.05.2012 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 31.05.2012 ומספרה הוא 4700(חק/2632)

  בהתאם לסעיף 56 בתקנון לעבודת הממשלה – להתנגד להצעת חוק העמותות (תיקון - שכר מרבי), התשע"ב-2012 של חה"כ מיכאל בן-ארי ואחרים (פ/4089)

  ההחלטה באתר משרד ראש הממשלה