משוב
זאב אלקין

מדד ההתאמה לאג'נדה 0%

ממוצע

פירוט ההצבעות