משוב
זאב אלקין

מדד ההתאמה לאג'נדה -93%

נמוך מאוד

פירוט ההצבעות