להחיל דין רציפות - הנמקת הערעורים על רצונה של הממשלה להחיל דין רציפות על הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס` 56) (מסירת מידע מרשויות המדינה לקופות החולים), התשע"ד-2014

יום שני 06 יוני 2016 17:16

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 7

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

נמנע 1

אחמד טיבי

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+