להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק יום העלייה, התשע"ו-2016

יום רביעי 30 מרץ 2016 13:29

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 31

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

איתן ברושי

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק יום העלייה, התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום ט"ו בסיוון התשע"ו (21 ביוני 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 632, מיום י"ח באדר ב' התשע"ו (28 במרס 2016), עמ' 92.

    מטרה1.מטרתו של חוק זה לקבוע יום ציון שנתי להכרה בחשיבותה של העלייה לארץ ישראל כבסיס לקיומה של מדינת ישראל, להתפתחותה ולעיצובה כחברה רב-תרבותית, ולציון מועד הכניסה לארץ ישראל שאירע ביום י' בניסן. מועד ציון יום העלייה2.(א) יום העלייה יצוין מדי שנה ביום ז' בחשוון (להלן – יום העלייה). (ב) חל יום העלייה ביום שישי, יצוין יום העלייה ביום רביעי שלפניו. פעולות לציון יום העלייה3.(א) יום העלייה יצוין – (1) בדיון מיוחד במליאת הכנסת ובוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת; (2) באירוע מיוחד בישיבת הממשלה; (3) בבית הנשיא; (4) במערכת החינוך, בצבא הגנה לישראל ובמשטרת ישראל. (ב) שר העלייה והקליטה רשאי לקבוע פעולות נוספות לציון יום העלייה, ובכלל זה פעולות שיתקיימו בשיתוף פעולה עם הסוכנות היהודית לארץ ישראל וההסתדרות הציונית העולמית.
משוב א- א+