אישור החוק - הצעת חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מס` 25), התשע"ו-2016

יום רביעי 30 מרץ 2016 12:44

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 29

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

מיקי לוי
קסניה סבטלובה
מרב מיכאלי

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא  • חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מס' 25), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ' באדר ב' התשע"ו (30 במרס 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 990, מיום ד' בטבת התשע"ו (16 בדצמבר 2015), עמ' 318.
משוב א- א+