להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס` 55) (חופשת אבהות), התשע"ו–2016

יום שלישי 29 מרץ 2016 19:33

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 23

יגאל גואטה
דוד אזולאי
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

רחל עזריה
עליזה לביא
מרב מיכאלי

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+