קריאה שנייה - הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס` 4), התשע"ו-2016

יום שלישי 29 מרץ 2016 18:25

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 31

יגאל גואטה
עיסאווי פריג`
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

רחל עזריה
אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

מיכאל אורן
מיקי לוי
קארין אלהרר

קארין אלהרר

יו"ר ועדה לענייני ביקורת המדינה

יריב לוין
ענת ברקו
אמיר אוחנה
יולי - יואל אדלשטיין
מרדכי יוגב

נגד 8

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

מרב מיכאלי
יוסי יונה

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 4), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום י"ט באשר ב' התשע"ו (29 במרס 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1030, מיום ד' באדר ב' התשע"ו (14 במרס 2016), עמ' 878.

    תיקון סעיף 631. בחוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד–2014‏ ס"ח התשע"ד, עמ' 778; התשע"ו, עמ' 291. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 63(ב), ברישה, במקום "בשלושה ערוצים לפחות, והם" יבוא "במספר ערוצים כמפורט להלן, לכל הפחות". תיקון סעיף 672. בסעיף 67(ג)(2) לחוק העיקרי, במקום "ערב יום התחילה" יבוא "ערב המועד שבו הועברו כאמור". תיקון סעיף 80
משוב א- א+