קריאה שנייה - חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס` 40), התשע"ו-2016

יום שני 07 מרץ 2016 19:36

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 26

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יוסף ג`בארין
מכלוף מיקי זוהר
נאוה בוקר
שולי מועלם-רפאלי

נגד 1

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 40), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ז באדר א' התשע"ו (7 במרס 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 610, מיום י"א בטבת התשע"ו (23 בדצמבר 2015), עמ' 24.

    תיקון סעיף 721.בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן–1990‏ ס"ח התש"ן, עמ' 59; התשע"ה, עמ' 148.
משוב א- א+