הצבעה - חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון מס` 6), התשע"ו-2016

יום שני 07 מרץ 2016 19:27

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 30

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי אלאלוף
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מכלוף מיקי זוהר
שולי מועלם-רפאלי
מרדכי יוגב

נגד 9

יוסף ג`בארין

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון מס' 6), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ז באדר א' התשע"ו (7 במרס 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 605, מיום י"א בכסלו התשע"ו (23 בנובמבר 2015), עמ' 12.

    תיקון סעיף 1 1.בחוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, התש"ט–1949‏ ס"ח התש"ט, עמ' 37; התשע"א, עמ' 94. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא: "(ד) "שם המדינה" – פירושו השם "ישראל" כפי שמועצת העם הכריזה עליו ביום ה' באייר התש"ח (14 במאי 1948) כעל שם המדינה." תיקון סעיף 6 2.בסעיף 6(4) לחוק העיקרי, במקום "בדגל המדינה" יבוא "בדגל המדינה, בשם המדינה".
משוב א- א+