להעביר את הנושא לוועדה - הצעה לסדר-היום בנושא: "מצוקתם ושיקומם של אנשי צד"ל בישראל"

יום רביעי 09 מרץ 2016 18:26

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +
משוב א- א+