להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקון – רישום פלילי על עבירות טרור), התשע"ו–2015

יום רביעי 16 מרץ 2016 15:33

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 45

אלי אלאלוף
ירון מזוז

נגד 20

יעקב פרי
טלב אבו עראר

נמנע 0

משוב א- א+