להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – קיצור משך תקופת הרכבת הממשלה)

יום רביעי 16 מרץ 2016 14:09

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 35

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

יעקב פרי
עמיר פרץ
מרב מיכאלי

נגד 43

ירון מזוז
נורית קורן
אלי אלאלוף
אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

יגאל גואטה
מכלוף מיקי זוהר
יולי - יואל אדלשטיין
משוב א- א+