להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - סימון תוצרת חקלאית שיוצרה במדינת ישראל), התשע"ו-2016

יום רביעי 16 מרץ 2016 13:49

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 39

יעקב פרי
יעל גרמן
קארין אלהרר

קארין אלהרר

יו"ר ועדה לענייני ביקורת המדינה

שלי יחימוביץ

נגד 43

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

יגאל גואטה
דוד אזולאי
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

ירון מזוז
חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

נאוה בוקר
שולי מועלם-רפאלי

נמנע 0

משוב א- א+