להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – ביטוח שאירים לאלמן), התשע"ו-2015

יום רביעי 16 מרץ 2016 13:25

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 43

מרב מיכאלי
איציק שמולי
טלב אבו עראר
דב חנין
אחמד טיבי
אוסאמה סעדי
יעל גרמן
יעקב פרי
רוברט אילטוב
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

עיסאווי פריג`
יוסי יונה
איתן ברושי
עמר בר-לב

נגד 48

מרדכי יוגב
בצלאל סמוטריץ
יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

יצחק כהן
יצחק וקנין
יגאל גואטה
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

יואב קיש
ירון מזוז
יריב לוין
חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מכלוף מיקי זוהר
צחי הנגבי
אבי (משה) דיכטר
ענת ברקו
אמיר אוחנה

נמנע 0

משוב א- א+