הצעת ועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (תיקון מס` .... – פיקוח על כחות הביטחון), התשע"ו-2016

יום שני 21 מרץ 2016 19:27

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 30

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

יצחק וקנין
מיקי לוי
עליזה לביא
עאידה תומא סלימאן
איתן כבל
יוסי יונה
עמר בר-לב
ענת ברקו
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

מרדכי יוגב

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+