הצעת ועדת הכנסת - הודעות יושב-ראש ועדת הכנסת על הקמת ועדות משותפות והרכבן והעברת הטיפול בהצעות חוק מוועדה לוועדה

יום שני 21 מרץ 2016 19:04

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 19

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

מיקי לוי
דב חנין

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+