להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת - הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - סירוב לעבוד ביום המנוחה השבועי), התשע"ו-2015

יום רביעי 23 מרץ 2016 13:39

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 56

יגאל גואטה
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

יעקב פרי
יעל גרמן
יוסף ג`בארין
שלי יחימוביץ

נמנע 0

משוב א- א+