להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של הגרלות והימורים, התשע"ו-2016

יום רביעי 23 מרץ 2016 12:29

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 37

יגאל גואטה
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

מרב מיכאלי
ציפי לבני

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+